De toekomst van de stad is de natuur. Een stad zonder natuur is onaangenaam en onleefbaar. We hebben de natuur om ons heen nodig om gezond en gelukkig te zijn. Vooral in de stad is dat belangrijk, want daar wonen de meeste mensen dicht bij elkaar. En juist die mensen staan het verst af van de broodnodige natuur voor hun gezondheid en geluk. Daarom zetten we ons in om meer natuur naar de stad te halen.

Dat door meer stadsnatuur een betere stad ontstaat, is doorgedrongen tot de overheden, ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers. Bouwen met de natuur is dé nieuwe manier om te werken aan de stad van de toekomst. Als ontwerpers en ontwikkelaars van de stad zien we om ons heen tal van nieuwe initiatieven ontstaan, van adviezen en puntentellingen voor groene gevels en daken, tot petities en acties om tegels uit de straat te wippen om meer ruimte te geven aan planten en regenwater.

Wij steunen dat volledig. Maar we willen nog een stap verder gaan en zeggen: de stad is een natuurgebied! De nature-based city gaat veel verder dan groene daken en nestkasten. Het is de basis waar vanuit we denken en doen. In de natuurlijke stad draait het om de boeiende beleving van de alom aanwezige natuur. Mensen die in de natuurlijke stad wonen, zien we dan ook als werkelijke geluksvogels: zij hoeven niet te kiezen, maar wonen in de stad én in de natuur.

Hoe maken we die natuurlijke stad? Onze ambitie vraagt om een hele andere manier van het ontwerpen, ontwikkelen en financieren van natuur in de stad. We hebben niet overal het antwoord op, maar gaan de uitdaging wel aan om in al onze ontwerp- en ontwikkelopgaves natuur gelijk vanaf onze eerste pennenstreken mee te nemen. Daarbij hanteren we de 10 uitgangspunten in dit manifest, waarmee we op onze eigen manier een bijdrage doen aan de landelijke beweging om onze dorpen en steden natuurlijker te maken. AM LOLA Landscape Architects

De publicatie is verkrijgbaar voor 3 euro. De opbrengsten gaan naar IVN Natuureducatie. Vraag hem hier aan. Contactpersoon: Frank Vonk (AM) Mailadres: contact@geluksvogels.info +31 612910295 De PDF is vrij beschikbaar. Downloaden kan hier (25MB). Het gedrukte boekje is gelukkig nog veel mooier.